Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez właściciela sklepu firmę PASTAN Paweł Fabisiak, Lazurowa 4/144, 01-315 Warszawa.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz – jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (newsletter).

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych ani żadnych innych. Wyjątek stanowi system płatności Transferuj.pl, który przetwarza płatność. Posiada on własny regulamin, który należy potwierdzić w momencie korzystania z serwisu.

Przekazane dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)).

W każdej chwili każdy zarejestrowany Klient ma prawo zmiany swoich danych lub usunięcia konta ze sklepu.

Wymagane dane muszą zostać podane dla przeprowadzenia transakcji sprzedaży towaru. Podanie niektórych danych (np. daty urodzenia) nie jest wymagane.

Założenie konta Klienta jest jednoznaczne z potwierdzeniem Warunków korzystania z serwisu, którego częścią jest Polityka prywatności.