Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez właściciela sklepu firmę PASTAN Paweł Fabisiak, Lazurowa 4/144, 01-315 Warszawa, NIP: PL5222404798, regon: 142304840.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz – jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (newsletter).

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Wyjątek stanowią systemy płatności Przelewy24 i Paypal, które przetwarzają płatność. Posiadają one własny regulamin, który należy potwierdzić w momencie korzystania z serwisu.

Przekazane dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)).

Dane przekazywane w procesie zakupu i rejestracji w naszym sklepie są szyfrowane i zabezpieczone przez certyfikat SSL firmy Comodo. Zakupy są w pełnie bezpieczne i gwarantują, że Państwa dane nie mogą być wykradzione i użyte przez inne firmy.

W każdej chwili każdy zarejestrowany Klient ma prawo zmiany swoich danych lub usunięcia danych osobowych ze sklepu.

Wymagane dane muszą zostać podane dla przeprowadzenia transakcji sprzedaży towaru. Podanie niektórych danych (np. daty urodzenia) nie jest wymagane.

Dane osobowe Klientów są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Założenie konta Klienta jest jednoznaczne z potwierdzeniem Warunków korzystania z serwisu, którego częścią jest Polityka prywatności.