×

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.

Można dostosować wszystkie ustawienia ciasteczek przechodząc wypustki na lewym skrzydle.

Nazwa Cookie Zaakceptować
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Te moduły pomagają witrynie osiągnąć zgodność z GDPR dzięki dodaniu funkcji zgodnych z prawem.

Wykryliśmy, że korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer.

Strona może działać niepoprawnie.


Zalecamy pobranie i zainstalowanie nowej przeglądarki np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, albo innej kompatybilnej z nowoczesnymi standardami tworzenia sieci WWW.


Kliknij jedną z poniższych ikon, aby przejść do strony pobierania nowej przeglądarki.

Pobieranie przeglądarki odbywa się na stronie producenta i jest bezpieczne i darmowe.


Płatności imoje oraz twisto

PŁATNOŚCI INTERNETOWE W SKLEPIE MODNE DUŻE ROZMIARYPŁACĘ ONLINE IMOJE

imoje to pierwsze płatności online dla sklepów internetowych w Polsce dostarczane przez bank.

Za ich sprawne działanie odpowiada ING Bank Śląski, a bezpieczeństwo potwierdza certyfikat PCI DSS.

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

Więcej informacji na temat płatności imoje znajdziesz klikając tutaj.

METODY PŁATNOŚCI DOSTĘPNE W SKLEPIE

Zapłać za zamówienie w ciągu 30 dni, a usługa Twisto będzie całkowicie darmowa. Bez podawania dodatkowych danych, bez rejestracji - jeden klik i gotowe!

  1. Twisto - Zamów teraz i zapłać w ciągu 30 dni
  2. PayPo  - Zamów teraz i zapłać w ciągu 30 dni
  3. Płatność BLIK 
  4. Przelewy online 21 banków 
  5. Płatność kartą 

Więcej informacji na temat płatności Twisto znajdziesz klikając tutaj.

REGULAMIN FORMUŁY ZAKUPOWEWJ "KUP Z TWISTO"

OGÓLNE ZASADY

  1. Regulamin "Kup z Twisto" reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej "Kup z Twisto" przez Twisto Polska sp. z o.o.
  2. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu i przymierzeniu.
  3. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).
  4. Z tytułu świadczenia formuły zakupowej "Kup z Twisto" Twisto pobiera Opłatę wyłącznie w sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu Ceny Towaru w terminie 30 dni od dokonania zakupu. Wysokość Opłaty określa niniejszy Regulamin.
  5. Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Kup z Twisto” dostępne są na stronie www.twisto.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu "Kup z Twisto" jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem a Twisto. Regulamin "Kup z Twisto" stanowi integralną część Umowy Zlecenia zawieranej między Klientem a Twisto.

2. Niniejszy Regulamin "Kup z Twisto" skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. podawania na potrzeby dokonania Zakupu przy wykorzystaniu formuły "Kup z Twisto" wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych. oraz

3.2. terminowego wykonywania obowiązków wynikających z Zakupu i Umowy Zlecenia.

FORMUŁA ZAKUPOWA "KUP Z TWISTO"

4. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest usługą świadczoną przez Twisto przy pomocy Sklepu Internetowego, poprzez odpowiednią bramkę płatniczą.

5. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest sposobem dokonania Zakupu, tj. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, w tym opłacenia Ceny Towaru na rzecz Sprzedawcy.

6. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

7. W przypadku wyboru, poprzez Sklep Internetowy, formuły zakupowej "Kup z Twisto" przez Klienta (przycisk: "Kup z Twisto" lub podobny), Klient akceptuje niniejszy Regulamin "Kup z Twisto" oraz składa oświadczenie woli wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) ("Zamówienie Zlecenia"), a także dokonania Zakupu.

8. Na podstawie Zamówienia Zlecenia, Twisto dokona weryfikacji informacji na temat Klienta i zamawianych Towarów zgodnie z punktem 15 i na tej podstawie oszacuje kwotę jednorazowego limitu dostępnego w ramach danego zakupu.

9. Po zweryfikowaniu Zamówienia Zlecenia, Klient jest niezwłocznie informowany pocztą elektroniczną o:

9.1. potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia i wówczas otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Zlecenia (akceptacja Zamówienia Zlecenia) oraz potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia wraz z aktualnym Regulaminem "Kup z Twisto" w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik pdf).

albo

9.2. braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia, z przyczyn wskazanych w punkcie 15 poniżej (przekroczenie limitu).

UMOWA ZLECENIA ZOSTAJE ZAWARTA Z CHWILĄ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA OFERT(Y) TJ. OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA INFORMACJI, O KTÓREJ MÓWA W PKT. 9.1 NINIEJSZEGO REGULAMINU.

10. W ramach Umowy Zlecenia, Twisto działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje czynności związanych z: (i) Zakupem poprzez m.in. dokonanie zapłaty Ceny Towaru, oraz (ii) na prośbę Klienta – ewentualnymi reklamacjami, wymianą lub zwrotem Towarów, a Klient, w terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu dokonuje na rzecz Twisto: (iii) zwrotu Ceny Towaru oraz – wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu – (iv) wniesienia Opłaty.

11. Na podstawie Umowy Zlecenia Twisto nie jest uprawnione ani zobowiązane do:

11.1. jakichkolwiek modyfikacji lub anulowania zamówienia dokonanego przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy Zlecenia przez Twisto, w sytuacji określonej w punkcie 24 niniejszego Regulaminu.

11.2. transportu, dostarczenia, wysyłki ani odbioru Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu.

11.3. jakichkolwiek modyfikacji warunków Zakupu, ani też odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu.

11.4. zwrotu Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu.

11.5. reklamacji towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu.

12. Dokonanie przez Twisto zapłaty Ceny Towaru następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Zlecenia między Klientem a Twisto.

13. Klient jest zobowiązany do zwrotu Ceny Towaru na rzecz Twisto przed upływem terminu wskazanego każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia (przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 21 dni). Dodatkowo, przed upływem wskazanego terminu, Twisto poinformuje Klienta m.in. poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową sms, o zbliżającym się terminie zwrotu Ceny Towaru lub o jego ewentualnym przedłużeniu.

14. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mogą dokonać Zakupu zgodnie z Regulaminem Sklepu.

15. Ponadto, formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest dostępna jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, a także otrzymanych od Klienta oraz od Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na który Klient wyraził zgodę. Negatywna weryfikacja może nastąpić między innymi w przypadku:

15.1. Przekroczenia limitu wskazanego w punkcie 8 powyżej.

15.2. Podania nieprawidłowych danych kontaktowych.

15.3. Braku możliwości zweryfikowania poprawności danych.

15.4. Nieopłacenia przez Klienta poprzednich zaległych kwot Zakupów.